Galerie

Kladina (R4)

Kladina patří mezi náročnější překážky, kůň musí mít před tím bezpečné zvládnuté klasické dřevěné můstky. Opět nabízí více variant od přechodu vpřed za nosem až po ustupování bokem.
Kladiny jsou v parku dvě, jejich šířka je cca 45 cm.